Przyjazd od
Wyjazd do

Regulamin

 1. 3L Apartments
 2. Regulamin
 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentów zamieszczonych na stronie www.3lapartments.pl oraz portali rezerwacyjnych i sprzedaży telefonicznej lub mailowej. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednoczenie zawarcie Umowy Najmu Apartamentów między Masko Marek Skowroński, zwana dalej 3L Apartments, a klientem, na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.
  2. Niniejsze warunki korzystania z apartamentów stanowią integralną część umowy najmu Apartamentu, zawartej pomiędzy Gościem a firmą 3L Apartments Masko Marek Skowroński z siedziba w Pile przy ul. Sokolej 9, NIP 764 242 95 18, będąca stroną umowy najmu, na pobyt wypoczynkowy, turystyczny lub biznesowy.
  3. Apartament – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany na stronie internetowej www.3lapartments.pl, który Gość wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych, turystycznych lub biznesowych
  4. Gość – osoba fizyczna lub prawna, będą stroną umowy najmu apartamentu, będącego w dyspozycji 3L Apartments
 2. Rezerwacja
  Nasi Goście mogą dokonywać rezerwacji apartamentów w następujący sposób:
  1. Poprzez system rezerwacyjny on-line, który jest umieszczony na stronie internetowej www.3lapartments.pl.
  2. Poprzez wysłanie maila na adres rezerwacje@3lapartament.pl, wysłanie zapytania za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie.  Następnie należy postępować zgodnie z wytycznymi opłaty za rezerwację w danym okresie, obiekcie i apartamencie. W celu zagwarantowania rezerwacji należy spełnić warunki dla powyższego.
  3. Poprzez portale rezerwacyjne 
 3. Zmiany lub anulowanie rezerwacji przez 3L Apartments
  1. Zmiana rezerwacji przez firmę 3L Apartments jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wynajęcie apartamentu przez. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizm przyrody, zajęcie apartamentu przez organ władzy państwowej, strajki, wojny, zamieszki oraz pozbawienie Apartamentu przez dostawcę: prądu, gazu, energii grzewczej lub wody lub znaczące prace budowlane prowadzone wokół obiektu zakłócające w sposób rażący spokój w apartamencie. Wówczas 3L Apartments zaproponuje Gościowi pobyt w innym terminie albo odstąpienie od umowy i zwrot wpłaconej zaliczki.
  2. 3L Apartments zastrzega sobie możliwość, w przypadku awarii lub zdarzeń losowych w apartamencie, udostępnienie apartamentu zamiennego o parametrach podobnych do zarezerwowanego apartamentu. W przypadku braku zgody na zamianę apartamentu, umowa ulega zmianie a firma 3L Apartments ma obowiązek zwrotu Gościowi pobranej kwoty.
 4. Płatność
  Gość może dokonać płatności na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przelewem internetowym poprzez system płatności na stronie www.3lapartments.pl (może obowiązywać dodatkowa opłata)
  2. Przelewem bezpośrednim na rachunek bankowy 3L Apartments
  3. Kartą płatniczą – poprzez system płatności na stronie www.3lapartments.pl
  4. Gotówką lub kartą płatniczą na miejscu, dotyczy rezerwacji dokonanych na ten sam dzień.
  5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji. REKLAMACJE MOŻNA ZŁOŻYĆ NA ADRES MAILOWY rezerwacje@3lapartments.pl. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie maksymalnie 30 dni.
 5. Ceny
  1. Wszystkie ceny oferowane przez 3L Apartments są wyrażone w PLN i zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT.
  2. Obliczenie należności za zarezerwowane usługi następuje zgodnie z obowiązującym w dacie dokonania rezerwacji Cennikiem
  3. Opłata uiszczana przez Gościa nie zawiera: opłaty klimatycznej oraz opłaty za sprzątanie końcowe (pościele, ręczniki, galanteria hotelowa)
  4. Opłaty za media (woda, gaz, prąd, ogrzewania) są wliczone w koszt pobytu.
  5. Opłata nie obejmuje dodatkowych usług takich jak: transfer z lotniska, dodatkowa wymiana bielizny pościelowej oraz ręczników, pobyt zwierzęcia, sprzątanie na życzenie Gościa, itp.
  6. Na życzenie Gościa 3L Apartments może wystawić fakturę, za uprzednim zaznaczeniem takiego życzenia wraz z podaniem danych do faktury.
  7. Za zameldowanie w godzinach od 21:00 do 23:00 pobierana jest opłata w wysokości 30 PLN, a za zameldowanie po godz. 23:00 – 50 PLN
 6. Zasady pobytu
  1. Gość zobowiązany jest do powiadomienia 3L Apartments o godzinie swojego przyjazdu najpóźniej na 1 dzień przed data przyjazdu. Powiadomienia można dokonać telefonicznie lub mailowo.
  2. Doba hotelowa rozpoczyna się standardowo o godz. 16:00 dnia przyjazdu i trwa do godz. 10:00 dnia wyjazdu.
  3. Zameldowanie odbywa się bezpłatnie w godz. od 10:00 do 21:00. Za zameldowanie w godz. 21:00-23:00 pobierana jest opłata w wysokości 20 PLN, a za zameldowanie po godz. 23:00 pobierana jest opłata w wysokości 30 PLN.
  4. Zameldowanie oraz przekazanie kluczy odbywają się bezpośrednio w zarezerwowanym apartamencie. Wszelkie szczegóły zameldowania i przekazania kluczy wysyłane są wraz z potwierdzeniem rezerwacji drogą elektroniczną przez pracownika 3L Apartments lub uzgadniane telefonicznie.
  5. Wymeldowanie odbywa się do godz. 10:00 dnia wyjazdu.
  6. Konkretna godzina wyjazdu i zwrot kluczy ustalane są z pracownikiem 3L Apartments. Gość zobowiązany jest pozostawić obiekt w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał.
  7. Gość zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z apartamentu jakichkolwiek jego elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do apartamentu.
  8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia I urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających. W tym przypadku 3L Apartments zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej straty (do tej kwoty zalicz się również potrzeba przekwaterowania następnego gościa, jeśli apartamentu nie uda się przywrócić do poprzedniego stanu do czasu jego przyjazdu) oraz do obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
  9. Gość jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i staranną pieczę nad kluczem.
  10. Gość otrzymuje 1 komplet kluczy do apartamentu. W przypadku zgubienia kluczy Gość zostaje obciążony kwotą w wysokości 100PLN.
  11. Gość jest zobowiązany do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach 22:00 do 06:00 zabronione jest wszelkie zachowanie zakłócające wypoczynek mieszkańców. W razie uzasadnionej skargi skierowanej do 3L Apartments z powodu zachowania Gościa w apartamencie, osoba reprezentująca 3L Apartments ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
  12. Gość zobowiązany jest do nieprzetrzymywania zwierząt w apartamencie, chyba że uzgodniono inaczej z 3L Apartments.
  13. W przypadku rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym regulaminie 3L Apartments ma prawdo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi w asyście Policji.
  14. 3L Apartments nie ponosi odpowiedzialności prawno-cywilnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Gości lub osób trzecich na terenie apartamentu w okresie pobytu Gościa. Firma 3L Apartments jest w pełni zwolniona z takiej odpowiedzialności.
  15. 3L Apartments nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamencie.
  16. W trakcie pobytu liczba osób nocujących w obiekcie nie może przekraczać liczby osób wskazanej w rezerwacji. W razie naruszenia tego punktu 3L Apartments ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji lub nałożyć karę w wysokości 200PLN/doba.
  17. 3L Apartments nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytułowany jest apartament jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od firmy 3L Apartments, dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich.
  18. W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia – za jego złamanie Gość zostaje obciążony kwotą 700 PLN.
  19. Przedłużenie pobytu należy zgłosić najpóźniej do godz. 14:00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi wyłącznie w miarę dysponowania wolnymi apartamentami. Nieuzgodnione przedłużenie godziny wyjazdu Gościa równoznaczne jest z zapłatą za kolejną dobę.
 7. Umowa najmu
  Umowa najmu zawarta pomiędzy 3L Apartments obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. Dojazd wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leży wyłącznie w gestii Gościa.
   
 8. Zwierzęta domowe
  3L Apartments dopuszcza pobyt właściciela ze zwierzęciem w wynajmowanym apartamencie. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę. Opłata za pobyt zwierzęcia wynosi od 10 PLN do 25 PLN za dobę.

Życzymy udanego pobytu!

Lokalizacja

Biuro

ul. Kościuszki 16/11 (wejście ul. Kasprowicza)
78-100 Kołobrzeg, Polska

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter.

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez MASKO Marek Skowroński, Sokola 9, 64-920, Piła Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane